Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ühe sõiduki avarii mõjutab ka minu teise sõiduki riskikoefitsienti ja kindlustusmakset?06.05.2013

Tere,
Minu nimel on kaks autot. Ühte autot kasutab sõber, kes tegi sellega avarii. Süüdlane oli minu autot kasutav sõber, kes ennast juhina ka liiklusõnnetuse protokollis fikseeris. Kindlasti tõuseb nüüd selle auto kindlustusmakse suurus järgmiseks perioodiks, kuid kas see õnnetus mõjutab kuidagi ka minu teise auto kindlustusmakse suurust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Ühtseid ja ületurulisi reegleid riskikoefitsiendi ja kindlustusmakse määramise kohta ei ole. Kindlustusmakse suuruse, sh asjaolud, millest kindlustusmakse sõltub, määrab iga kindlustusandja iseseisvalt. Vaata samal teemal ka http://www.lkf.ee/images/files/Yhtset_RKd_eiole.pdf ja http://www.lkf.ee/images/files/Kindlustusajalugu_selgitus(a).pdf.

Seega ühe sõidukiga tekitatud kahju võib mõjutada sama omaniku teise sõiduki liikluskindlustuse makset, aga ei pruugi. Vastavad reeglid määrab kindlustusandja ise.