Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab keelduda hüvitamast kui ma ei saa tõendada kahjujuhtumi toimumist, sest autoga sõitnud isa on surnud?10.05.2013

Tere,
2012. a aprillis suri minu vanaisa, kellel oli võetud autoliising. Surma hetkel auto ei olnud lõpuni väljamakstud. Pärimismenetlus algatati alles oktoober 2012.a ning auto reaalselt sain kätte alles aprillis 2013.a, sest vanaisa elukaaslane keeldus auto ning kõike autoga seotud dokumentide üleandmisest. Lõpuks auto sai ülevaadatud ja tegin otsuse auto pangalt välja osta. See oligi ka tehtud. Mina nägin, et auto ukse peal oli mõlk ning ka teised kriimud ning kohe kui ostsin auto välja, pöördusin avaldusega kindlustuse poole. Kuid nad keeldusid kahju hüvitamast viidates sellele, et ma ei suutnud neile kahjujuhtumi toimumise aega, kohta, roolis olnud isikut tõendada. Soovivad, et kahjujuhtumi põhjustanud juhid esitaksid neile oma seletuskirja, et kuna ja kus juhtus jne. Minu aurust on see täielik absurd. Kas oli nende otsus õiguspärane ja mida antud olukorras saab ette võtta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumi tõendamise kohustus lasub tavaliselt isikul, kes kahju hüvitamist nõuab. Sisult tähendab see teabe andmist.

Kui juhtumi kohta ei ole teada muud kui üksnes sõiduki kahjustused, siis ei saa kindlustusandjalt kahju hüvitamist nõuda kuna ei ole näiteks teada: a) kas juhtum toimus kindlustusperioodi jooksul, b) kas toimus kindlustusjuhtum või sündmus, mis ei ole kindlustusjuhtum, c) kas toimus üks kindlustusjuhtum või mitu.