Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas riskigrupp muutub, kui auto on liikluskindlustuseta?21.04.2011

Tere,
Liikluskindlustus oli autol viimati novembris. Kui kaua võib auto olla ilma kindlustuseta, et riskigrupi tariif ei tõuseks uuesti kõrgemaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Riskikoefitsiendiks (või ka riskigrupiks) on liikluskindlustuse puhul harjutud nimetama ühte kindlustusmakse suurust mõjutavat tegurit, mis lähtub kindlustatava riskiga seotud kindlustus- ja kahjuajaloost. Kindlustuspraktikas ei ole välja kujunenud ühtset arusaama või reeglit sellest, kuidas kliendi personaalset kahjuajalugu arvestada ja hinnata ning kui suures ulatuses on makse lõplik suurus sellest mõjutatud. Seega ühtset ja ületurulist riskikoefitsiendi arvutamise metoodikat ei ole olemas. Igal kindlustusandjal on õigus rakendada riskikoefitsiendi arvutamiseks oma metoodikat.
Kuna igal kindlustusandjal on oma metoodika, siis palun küsige oma kindlustusandjalt, kuidas Teie kirjeldatud olukord mõjutab tuleviku kindlustusmakset.

Juhin tähelepanu, et igal liiklusregistris registreeritud sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Poliise väljastatakse lepingu alusel. Kui sõidukit teeliikluses ajutiselt ei kasutata, siis ei pea poliisi olema, kuid kehtiv leping peab olema.