Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes saab kindlustushüvitise, kui kaasomandi kindlustuse teeb ja tasub üks kaasomanik?22.05.2013

Tere!
Pärimise järel kuulub kinnistu koos hoonetega ühisomandisse mehe sugulasega. Kasutusõigus on seatud minule kuni minu surmani. Kaasomanik majas ei ela. Tahan kindlustada maja, aga kuidas! Kui kindlustan ja midagi juhtub, kas siis makstakse ka kaasomanikule, kes ei soovi kindlustuse maksmisest kuuldagi. Kuidas toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kaasomandile tekkinud kahju hüvitamisel tuleb kindlustusandjal arvestada asjaoluga, et hüvitis ei saa olla suurem kui Teile tekkinud kahju. Kuna kinnistu koos sellel asuva hoonega on kaasomandis, siis tavaliselt piirneb hüvitis Teile üksnes osaga kogu kahjust.

Võib olla erandolukordi, mille puhul Teie kindlustushuvi suurus hõlmab siiski kogu hoonet (näiteks küsimuses viidatud kasutusõigus).

Püüdke kaasomanikuga läbi rääkida ja kokku leppida ühises kindlustuslepingu sõlmimises nii, et kindlustuslepingus olete soodustatud isikuks üksnes Teie, Teie tasute kindlustusmakseid ja Teil on õigus kasutada hüvitist kogu hoone eest hoone taastamiseks. Kindlustuslepingut sõlmides teavitage kindlustusandjat neist üksikasjadest ja küsige kindlustusandjalt kinnitus käitumise kohta kindlustushüvitise maksmisel.