Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas saab auto kasutaja vormistada kindlustuse, kui ma ise olen pikemat aega välismaal?12.06.2013

Lähen pikemaks perioodiks eemale, kuid soovin olla auto omanik. Seda kasutab keegi teine, kuidas käib kindlustuse tegemine?
Kindlustus lõpeb, kui ma ise juba eemal ja alati teinud 3 kuu kaupa. Kuidas tema saab teha ise autole kindlustust? Load saab ka alles minu minekust ühe kuu pärast. Kas on võimalik teha ja kui on siis kuidas, nii et mulle ei tule koju enam kirja. Ja mina ise ei kasuta
autot pikalt, kui ma läinud.
Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusvõtja on seaduse järgi alati sõiduki omanik. Kui sõiduki omanik personaalselt ei saa lepingut sõlmida, siis saate volitada kedagi teist enda nimel lepingut sõlmima. Sellisel juhul olete Teie kindlustusvõtja ja lepingusse märgitakse esindajaks Teie volitatud isik.

Kui soovite, et kindlustusandja saadaks teate kindlustusperioodi lõppemisest teisele isikule, siis teavitage kindlustusandjat oma soovist ja paluge teade saate teise isiku nimele ja aadressile.
Asjaolu, et Teie esindajal kindlustuslepingu sõlmimisel ei ole auto juhtimise õigust, ei oma tähendust.