Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus lähtub hüvitamisel minu hinnangust auto väärtuse kohta või turuhinnast?17.06.2013

Tervist,
Olen liiklusõnnetuses kannatanu pool ja kindlustusele selgituste andmisel kirjutasin oma arvamuse hinnast väiksema kui tegelikult arvan. Kuna turuhind on tegelikult palju kõrgem, siis kas on oht, et liikluskindlustus korvab mulle pigem selle summa, mille ma kirjutasin või siiski selle, mis on tegelik turuväärtus sellisel autol?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju. Sõiduki puhul lähtutakse turuhinnast. Kui olete esitanud kindlustusandjale nõude väiksemas summas, siis pöörduge kindlustusandja poole oma nõude täpsustamiseks.