Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus avariis kannatada saanud töötaja haiguhüvitis välja nõuda süüdlase kindlustusest?20.06.2013

Meie töötaja sattus jalakäijana liiklusavariisse ning sellega seoses on ta pikemat aega töövõimetuslehel. Vastavalt ravikindlustusseadusele olime meie tööandjana kohustatud temale maksma haigushüvitist 4.-8. haiguspäeva eest.
Kas tööandjal on õigus ka tema poolt tehtud täiendav kulu haigushüvitise näol kindlustusseltsist, kus oli kindlustatud avarii tekitanud auto, tagasi nõuda?
Kui jah, siis kas on ka olemas mingid konkreetsed blanketid või kord, kuidas see käib.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis kannatanu tööandjal on õigus nõuda kindlustusandjalt kannatanule väljamakstud haigushüvitise korvamist.

Ajutise töövõimetuse hüvitisest ja nõude esitamisest vt täpsemalt siit http://www.lkf.ee/images/files/Ajutine_TV_teavekliendile(3).pdf

Viidatud kirjeldus on suunatud eelkõige kannatanule. Tööandja peaks esmalt selgitama välja kindlustusandja, kellel on kahju hüvitamise kohustus. Seejärel peaks tööandja pöörduma kindlustusandja poole täpsustamaks, mis teavet peale nõude kindlustusandja vajab. Võib eeldada, et kindlustusandja on kannatanu nõuet juba käsitlenud ja hulk teavet on kindlustusandjal juba olemas.

Kindlustusandja kohta on mõistlik küsida esmalt teavet kannatanult. Samuti saab kindlustusandja teada LKF-i veebilehel oleva päringu abil sisestades õnnetuse kuupäeva ja sõiduki, millega kahju põhjustati, registreerimismärgi. Päring LKF-i veebilehel https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.kindlustuskate?plang=EST