Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mina, kui avarii põhjustaja, pean nüüd maksma kindlustusele teise auto remondi?22.07.2013

Põhjustasin autoga tagurdades avarii. Ülevaatus ja kindlustus olid mõlemal autol olemas. Kas mina, kui süüdlane, pean nüüd maksma kindlustusele teise auto remondi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingut sõlmides olete kindlustanud oma vastutuse, mis võib tekkida mootorsõidukiga kahju tekitamisel. Lepingus kokkulepitud ulatuses hüvitab kindlustusandja Teie eest Teie tekitatud kahju.

Tavaliselt ei ole liikluskindlustuse kindlustusandjal õigust kahju tekitajalt väljamakstud hüvitist tagasi nõuda. Hüvitis nõutakse tagasi vaid liikluskindlustuse seaduses nimetatud erijuhtudel. Näiteks, kui kahju on tekitatud tahtlikult, kahju tekitaja oli alkoholijoobes vmt.

Üksnes seetõttu, et olete põhjustanud liiklusõnnetuse, ei pea Te kindlustusandjale väljamakstud hüvitist korvama.