Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas toas vaasi ümberminekust tekkinud väike veekahju on kindlustusjuhtum, oma hooletus ja teatud mõttes?11.09.2013

Lille vaas oli lapse toas ilmselt liiga aknalaua ääre peal ja aken tuulutus asendis, vaas on maha kukkunud ja vesi teinud natuke kahju laminaadile. Kas mul on õigus pöörduda kindlustusse, kuigi see puhta mu enda süü aga no juhtus, korter on kindlustatud ja omavastutus olemas või sellises asjas abi loota ei ole? Alla naabritele õnneks ei ole midagi läinud.
Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete sõlminud kodu koguriskikindlustuse lepingu, siis võib arvata, et selline juhtum on kindlustusjuhtum. Tõsi, kui kahju on väike ja jääb alla omavastutuse, siis ei ole Teil õigust kindlustushüvitisele.

Koguriskikindlustuse puhul hüvitab kindlustusandja äkilise ja ettenägematu välise sündmuse tõttu tekkinud kahju, mille hüvitamine ei ole kindlustuslepingus välistatud. Tavaliselt ei hüvitata muu hulgas näiteks kahju, mille klient on tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Küsimuses toodud näite puhul võib arvata, et tegu ei olnud raske hooletusega.

Täpsemalt vaata ka kodukindlustuse hea tava http://www.eksl.ee/images/files/Hea_tava_kodukindlustus(14).pdf