Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas reageerida, kui kindlustusele saadeti nõue, nagu oleks meie auto 4 kuud tagasi Rootsis posti viltu sõitnud?12.09.2013

Neli kuud tagasi juhtus Rootsis vaieldav intsident Rootsis ühe firma territooriumil, kus autojuht tagurdas väidetavalt vastu elektrivalgustuse posti, mis vajus viltu. Autojuht ise mingit lööki ega tõuget ei tundnud. Firma töötajad nägid aknast, kuidas post õrnalt viltu vajus ja tulid kohe auto juurde. Kohapeal selgus, et haagis on postist eemal, mispeale otsustati, et juht siiski avariid ei põhjustanud, samas tehti ka pildid, kus on näha, et haagisel vigastused puuduvad ja on see ka postist eemal. Kuna midagi ei toimunud, siis ka midagi ei vormistatud. Autojuht käis mitmel korral ka hiljem samas firmas ja keegi mingeid pretensioone ei esitanud. Nüüd 4 kuud hiljem saadeti pildid meie kindlustusele nõudega remonditööd kompenseerida. Kas selline nõue on õiguspärane ja kuidas sellega vaielda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vaidluses peab kumbki pool oma väiteid tõendama. Andke oma selgitus kindlustusandjale, sh esitage oma vastuväited. Ka kannatanu peab kindlustusandjale esitama tõendid, millele tuginedes kannatanu kindlustusandjalt kahju hüvitamist nõuab.

Kindlustusandja teeb otsuse, kas kahju hüvitada või mitte, hinnates mõlema osapoole esitatud tõendeid ja selgitusi.