Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Milline kindlustus hüvitab liikluses tekitatud kahju, kas avarii hetkel kehtinud kindlustus?18.09.2013

Kuidas hüvitatakse tekitatud kahju, kui kahju tekitajal oli sel hetkel kehtiv liikluskindlustus ühe kindlustaja juures ja järgmisel päeval, kui läksin autoesindusse oma saadud kahju vormistama, selgus, et kahju põhjustajal ei olnudki enam kehtivat liikluskindlustust? Küll oli ta sõlminud teise kindlustaja juures lepingu, aga kehtivat poliisi enam ei olnud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitatakse kindlustuslepingu alusel, mis kehtis kindlustusjuhtumi toimumise ajal.