Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kui minu auto mõlgiti asutuse territooriumil?17.10.2013

Minu sõiduk seisis parklas ettevõtte territooriumil. Ettevõtte frontaaltõstuki kahvlitel oli puit, millega sõideti asutusesisesel teel parklast mööda. Juht arvestas gabariite valesti, riivas minu sõidukit ja materjal mõlkis auto mitmest kohast. Kas siin on tegemist kindlustusjuhtumiga, kui tegevus toimus asutuse alal? Kas kahjunõue esitatakse juhile või ettevõttele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldusel, et kahju põhjustati liiklusregistris registreerimisele kuuluva mootorsõidukiga, on tegu liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga. Asjaolu, et juhtum leidis aset asutuse territooriumil, ei oma tähendust.

Kui sõiduki, millega kahju tekitati, suhtes oli liikluskindlustuse leping ja poliis, pöörduge kahju hüvitamise nõudega vastava kindlustusandja poole. Sellisel juhul ei esitata kahjunõuet ei sõiduki juhile ega ettevõttele.

Kui sõidukil, millega kahju põhjustati, ei olnud liikluskindlustuse lepingut, pöörduge nõudega Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) poole. Nõude käsitlemise käigus teeb LKF esmalt selgeks, kas tegu oli registreerimisele kuuluva mootorsõidukiga. Kui oli, siis hüvitab LKF kannatanule tekkinud kahju ja esitab tagasinõude kahju põhjustaja vastu või sõiduki, millega kahju põhjustati, omaniku vastu.