Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus tohib nii kaua viivitada oma otsusega, sest soovib ära oodata väärteomenetluse otsuse?17.10.2013

Kuidas peaksin käituma antud olukorras? Olen kannatanu ja kindlustus soovib oodata väärteomenetluse otsust, et teha kahjuhüvitamise otsus. Menetlus võib kesta kuni 2 aastat ja mulle see ei sobi. Olen korduvalt palunud, et kindlustus hüvitaks mulle tekitatud kahju, kuid nemad soovivad oodata ära väärteomenetluse otsust.
Politsei tegi kohapeal ka kõik mõõtmised, minu auto seisis õiges kohas, kuid põhjustaja sõitis tükk maad edasi.
Kas sellised juhtumid leiavad üldse politsei abiga lahenduse? Avarii põhjustaja ei tunnista oma süüd ja ainuke tunnistaja on kaasreisija. Kas peaksin pöörduma Eesti Liikluskindluste vahekohtusse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui juhtumi kohta toimub väärteomenetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, võib kindlustusandja oodata otsuse tegemisega kuni väärteomenetluse lõpuni.

Samas peab kindlustusandja nõude esitajale selgitama, milles seisneb väärteomenetluse tulemi olulisus antud juhtumi jaoks.
Kui peale kindlustusandja selgitust olete seisukohal, et väärteomenetluse tulemil ei ole otsuse tegemisele olulist tähtusust, võite pöörduda asja lahendamiseks kindlustuse vaidluskomisjoni poole. Vaidluskomisjonist täpsemalt vt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et