Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tõesti ei saa kindlustus ilma auto uue omaniku nõusolekuta mulle kasutamata kuude kindlustusmakse raha tagastada?18.11.2013

Tere,
Müüsin oma sõiduki maha ning teavitasin sellest ka koheselt oma kindlustusandjat, sest soovisin lepingut peatada enda osas, st kui leping läheb seadusega üle uuele omanikule, siis sooviksin mina oma kasutamata jäänud summa (seda on üle poole aasta) tagasi endale. Saaksin seda näiteks sama kindlustusandja juures kasutada oma uue auto kindlustuslepingu sõlmimisel. Paraku kindlustusandja on andnud teada, et ei saa kahjuks midagi teha ja nö minu ettemaks perioodi eest, mil mina enam ei sõida (orienteeruvalt 8 kuud) on kätte saadav ainult siis, kui uus omanik on sellega nõus. Ma ei saa aru, kas oleksin pidanud auto müügisumma hulka arvutama ka oma nö kasutamata jäänud kindlustusmakse, sest vaevalt uus omanik on nüüd nõus nö sülle kukkunud raha vabatahtlikult loovutama või on kindlustusandjal ka teisi võimalusi mulle siiski raha tagastada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete sõiduki müünud, siis Te ei saa müüdud sõiduki liikluskindlustuse poliisi lõpetada, lepingut muuta ega ka kindlustusmakset tagasi. Seda seetõttu, et alates sõiduki võõrandmisest on selle lepingu kindlustusvõtja sõiduki omandanud isik ja Teie sellesse kindlustuslepingusse enam ei puutu.

Üksikasjalikum kirjeldus vt siit http://www.lkf.ee/images/files/Soidukivoorandamine&leping(2a).pdf.