Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas see on korrektne, kui korteri kindlustusfirma saadab ülemisele naabrile ilma ekspertiisita arve veeuputuse kahju kinnimaksmiseks?14.01.2014

Tere,

Alumine naaber teatab, et ülemine on teda ujutanud. Ülemine kontrollib enda korteri ja leket ei avasta, annab sellest teada ka alumisele naabrile. Mõne aja möödudes saab ülemine naaber postiga kirja alumise naabri kindlustusfirmalt, kus teatatakse, et kui ta kümne päeva jooksul ühendust ei võta, tunnistab ennast automaatselt süüdi.
Kuna ülemine naaber viibis puhkusel ja leidis kirja viimasel päeval, mis oli tähtajaks märgitud, vastab ta sellele maili teel ning ennast süüdi ei tunnista.
Kindlustusfirmalt ei tule poole aasta jooksul ütegi vastust. Poole aasta möödudes leiab ülemine naaber oma postkastist kindlustusfirmalt arve. Ta võtab ühendust jälle kindlustusfirmaga, mis mõne nädala möödudes vastab, et arve kuulub maksmisele.
Kas selline asjade kulg on korrektne?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Selline asjade kulg ei ole mõistlik. Mõistlikul viisil käitudes suhtlevad pooled teineteisega, et asjaolusid selgitada ja oma väiteid tõendada. Teadmata kõnealuse vaidluse kõiki üksikasju, ei ole võimalik vastata küsimusele, kas kindlustusandja esitatud tagasinõue on või ei ole korrektne.

Kui olete kindel, et alumise korteri kahjustused ei ole tingitud veest, mis pärineb Teie valduses vastutada olevast torustikust, keelduge tagasinõude tasumisest. Keeldumises selgitage oma seisukohta ja lisage tõendid, millele tuginete. Ka kindlustusandja peab Teile esitama teabe, millele tuginedes tagasinõue on esitatud. Kui Te kindlustusandjaga kokkuleppele ei jõua, on mõistlik ühiselt tellida ekspertiis, mis selgitab alumisele naabrile kahju tekitanud vee päritolu.