Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas sõiduki kindlustus kehtib, kui poliisi eest on arve välja saadetud, kuid see on tasumata?10.02.2014

Tere!
Helistasin kindlustusse 20.07.2013 ja soovisin autole teha kindlustuse sõiduki kasutamiseks (leping oli olemas aga kehtivat poliisi ei olnud kuna autot ei kasutatud). Lubati teha järgmisest päevast ja saata ka arve. Arvet ei tulnud, ei saanud millegi alusel maksta. Oli suvi puhkuste aeg, läks endal ka meelest kontrollida. Poeg läks autoga sõitma, juhtus väike kokkupõrge 02.07.2013. Ikka ei tulnud veel arvet, mille alusel maksta ei kirja teel ega elektrooniliselt. Kindlustus väidab, et saatsid arve uuesti 15.07.2013, mida me ei ole ikka kätte saanud. Helistasin augusti keskel uuesti, siis lõpuks saadeti arve ja makstud sai 21.08.2013 kolmeks kuuks nagu juunis kokku leppisime kuigi poliisi lõpuni oli jäänud üks kuu. Nüüd 30.01.2014 nõuab kindlustus meie käest teisele autole tekitatud kahju eest 364,81 lisaks käsitluskulud 51,13 maksmist 10 päeva jooksul. Liiklusõnnetuse teabelehele on politsei kirjutanud meie auto poliisinumbri.
Mida teha, me ei ole sellega nõus kuna süü ei ole ühepoolne?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse poliisita ei tohi liikluses osaleda. Sõiduki juhi kohustus on veenduda enne sõidu alustamist, et poliis on olemas.

Kui sõidukiga põhjustatakse kahju ajal, mil poliisi ei olnud väljastatud, võib kindlustusandja teisele poolele makstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi nõuda. Küsimuses toodud asjaolud viitavad sellele, et kindlustusandja ei olnud poliisi väljastanud, sest makse oli tasumata.

Kui soovite kindlustusandja tagasinõuet vaidlustada, siis saate seda teha kindlustuse vaidluskomisjonis. Enne vaidluskomisjoni pöördumist mõelge läbi, millele tuginete oma vastuväites ehk millega on vabandatav see, et Te ei veendunud poliisi olemasolus.