Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas minu autoga sõbra poolt põhjustataud avarii muudab mulle kindlustuse kallimaks?10.02.2014

Soovin küsida selle kohta, et mis juhtub siis, kui laenan enda autot sõbrale ning sõber põhjustab avarii ning on ise süüdi. Kas siis tõuseb minu kindlustuse riskikoefitsient, kuna auto ja poliis on minu nimel?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Iga kindlustusandja määrab iseseisvalt kas ja kui palju muutub Teie kindlustusmakse, kui sõber põhjustab Teile kuuluva sõidukiga liiklusõnnetuse. Seega üle turu kindlat jah või ei vastust anda ei saa. Üldiselt on praktika selline, et kui Teile kuuluva sõidukiga kahju tekitatakse, siis kindlustusmakse suureneb.