Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Paralleelne elukindlustus11.05.2011

Tere!
Küsimus elukindlustuse kohta, kus kindlustusjuhtumiks on surm. Kas võib teha 2 paralleelselt kehtivat elukindlustust erinevates firmades ja erinevatele soodustatud isikutele?
Täpsemalt - kui teen näiteks X kindlustuses elukindlustuse surmajuhtumi puhuks ja soodustatud isikuteks määran oma lapsed ning teise, analoogilise elukindlustuse, teeksin Y kindlustuses, kus soodustatud isikuks määran oma praeguse elukaaslase (ei ole ametlikult registreeritud abikaasana ja ei ole lastega mingit seost). Kas mõlemad kindlustused makstakse soodustatud isikutele välja piiranguteta, täies mahus, kui kindlustusjuhtum (surm) on toimunud?
Ja kui nii on, siis kuidas toimub soodustatud isikutel hüvitise saamiseks vajalike dokumentide esitamine, kõik surmajuhtumit fikseerivad dokumendid, mis vaja kindlustusele esitada, saavad olla vaid ühe poole käes. Kas ilmtingimata peavad mõlemad pooled konsolideeruma selleks, et kindlustustest hüvitis kätte saada? Kui aga nad omavahel ei suhtle, siis nagu kaob võimalus ühel poolel üldse kindlustusele mingeid dokumente esitada ja kaob võimalus hüvitist saada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Siintoodu on üldine käsitlus. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb kõnealused küsimused valitud kindlustusandjalt üle küsida.

Sama isiku kindlustamiseks võib teha mitu elukindlustuse lepingut. Neis lepingutes võivad olla erinevad soodustatud isikud. Üldjuhul lepingut sõlmides küsib kindlustusandja, kas isikul on teisi elukindlustuslepinguid. Kui on, tuleb üldteave nende kohta kindlustusandjale avaldada.

Asjaolust, et isikul on mitu erinevat kindlustuslepingut erinevate soodustatud isikute kasuks, ei sõltu hüvitise väljamaksmine.

Surmajuhtumi hüvitise saamiseks tuleb kindlustusandjale esitada koopiad vastavatest dokumentidest, näiteks sumatunnistus ja tõendid, mis selgitavad surma asjaolusid. Võib arvata, et huvitatud isikul (antud näites lastel ja elukaaslasel) on võimalik saada koopia neist dokumentidest teineteisest sõltumata. Seda eeldusel, et neil isikutel on õigus neid dokumente vastavatest asutustest saada.