Äriõigus


Küsimus: Kuidas prokuristi kannet äriregistrist kustutada?29.04.2014

Seoses töötaja lahkumisega, kes oli ettevõtte prokurist, on vajalik vabastada töötaja prokuristi kohalt ning et kanne äriregistrist kustutataks. Mida ma peaksin selleks edasi tegema, kuhu pöörduma? Saan aru, et vajalik on osanike otsus, kuid kuidas vormistada, kuhu saata, kas on vajalik veel mingi avaldus, jne.jne. jne?! Ei ole varasemalt selle teemaga kokku puutunud ning ei tahaks midagi valesti toimetada. Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Isiku prokuristi kohalt tagasikutsumiseks ehk prokuura tagasivõtmiseks peab osaühingu osanike koosolek (kui OÜ-l on nõukogu, siis nõukogu) võtma vastu vastava otsuse ja esitama äriregistrile avalduse prokuristi kustutamiseks äriregistrist (ÄS § 168 lg 1 p 9 ja § 19). See toimub ettevõtjaportaali vahendusel (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) või notari juures.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee