Äriõigus


Küsimus: Osa müük ja osa ostmine osaühingu enda poolt20.05.2011

Kunagi sai loodud osaühing 50/50 osalusega. Nüüd soovib osapool X ka Y poole osaluse omandada ja ainuomanikuna jätkata. Põhimõtteliselt ei ole Y oma osa müümise vastu, samas kinkida ka nagu ei soovi. Kas on lubatud osaluse eelisjärjekorras müük peale X ka osaühingule endale? Kusjuures hind osaluse protsendi kohta kujuneks osaühingu poolt ostetaval osal kallimaks kui osaniku X poolt ostetaval osal. Kas on selles osas mingeid piiranguid?
Millised võimalused on poolel X osa müügi saavutamiseks survet avaldada, milliseid tagajärgi võib Y jaoks kaasa tuua enda jaoks ebasobiva hinnaga osaluse müügist keeldumine?
Kolmanda isiku leidmine, kes sooviks 50% osalust osta, on ebatõenäoline.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ärisadustiku § 162 kohaselt ei ole üldjuhul lubatud osaühingu poolt oma osade omandamine. Sellele reeglile sätestab ÄS § 162 ka mitmed erandid, mis aga esialgse info järgi antud juhul ei rakendu. Antud Juriidilistel alustel ei ole võimalik ühe osaniku poolt nõuda oma osa omandamist teise osaniku poolt. Teise osaniku survestamiseks on võimalik kasutada paljusid kaudseid vahendeid, mis võivad ühe osaniku viia olukorrani, kus ta on valmis teise osaniku välja ostma, kuid kõikide selliste vahendite kasutamine tähendab sisuliselt oma osanikuõiguste sellist maksma panemist, mis teisele osanikule ei sobi ning millest teine osanik soovib pigem osaluse väljaostmise kaudu hoiduda.