Äriõigus


Küsimus: Kuidas teise osaniku käest saada tagasi osaühingu seadmed või tasu nende kasutamise eest?07.05.2014

Osaühingus A on kaks osanikku, osalusega 50/50. Osaühingul olemas seadmed, vara, aga majandustegevust ei toimu. Kokkuleppele lõpetamise, jagunemise, väljaostmise suhtes ei ole jõutud. Nüüdseks üks osanikest kasutab osaliselt osaühingu seadmeid teises, tema ainuomandis olevas osaühingus B.
Esitatud pretensioonidele ja teise osaniku vastuväidetele vastab, et tema kasutab temale osaluse alusel kuuluvat vara ja keeldub vara omanikuks olevale OÜ-le A seadmete kasutamise eest maksmast.
Kuidas sellisel juhul osanikku korrale kutsuda?
Kuidas sisse nõuda seadmete omanikule tekitatud kahju seadmete kulumi, kasutamise jne. eest?
Kas osaühing A seadmete kasutamine (omavoliline) osaühing B poolt loetakse ka osaühing A majandustegevuseks, kui seadmed on teise osaühingu kasutuses ja sisuliselt rendil?

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Äriühingul on alati enda vara ning äriühingule kuuluv vara ei kuulu äriühingu omanikele. Osanike varaks on üksnes osaühingu osad. See tähendab, et äriühingu vara kasutamist korraldab äriühingu juhatus. Kui üks osanik soovib, et osaühingu vara oleks tema kasutuses, peab selle võimaldamise ja tingimused määrama juhatus. Kui juhatuse luba pole, võib õiguslikult olla tegemist äriühingu vara omastamisega äriühingu osaniku poole, mis on kriminaalõiguslikult karistatav tegu.

Seega soovitan esitada seadmete valdaja vastu nõude seadmete tagastamiseks ja seadmete kasutamisega tekitatud kahju hüvitamiseks. Kui seadmeid ei kasutata, on OÜ A juhatusel võimalik esitada kuriteokaebus prokuratuuri või hagi kohtusse.

Kui OÜ A seadmete kasutamise eest tulu ei saa, siis OÜ-l A majandustegevus puudub.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee