Äriõigus


Küsimus: Kas osanik võib alustada uue firmaga samal tegevusalal?26.05.2011

Olen osaühingus lihtsalt osanik, ei tööta. Soovin teha oma firma samal tegevusalal.
Kas see on seadusega lubatud või on siin tegemist ebaausa konkurentsiga? Kas osaühing saab mulle mingeid ettekirjutusi, takistusi teha?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaühingu osanikule ei ole kehtestatud konkurentsikeeldu ega ärisaladuse hoidmise kohustust. Konkurentsikeelus ja ärisaladuse hoidmise kohustuses on soovi korral võimalik osanike vahel osanike lepinguga, põhikirjaga või muu dokumendiga kokku leppida. Kui selliseid kokkuleppeid ei esine ning kui osaühingu osanik on nö passiivne osanik ega ole kursis ettevõtte strateegiliste küsimustega ja võimalike ärisaladustega, siis osaühing osaniku konkureetivat tegevust takistada ei saa. Juhul, kui osanik siiski osaleb osaühingu juhtimises ning omab osaühingu seisukohast avalikult mitte kättesaadavat ning olulist informatsiooni, siis ei saa välistada osaühingu huvide olulise kahjustamise korral osaühingu õigust esitada osaniku vastu kahjunõue võlaõigusseaduses sätestatud kahju hüvitamise üldistel alustel, kuid pigem tuleb sellist võimalust hinnata väheperspektiivseks.