Äriõigus


Küsimus: Osakapitali vähendamine, kui põhikiri ei sätesta vähendamist03.06.2011

Põhikirjas on osakapitali miinimumkapital 40 000 ja maksimumkapital 160 000. Samas on ka kirjas, et osakapitali võib põhikirja muutmata SUURENDADA maksimaalsuuruse saavutamiseni. Osakapital on hetkel 120 000 ja tahaks seda vähendada 40 000 ehk 2500 euroni. Kas piisab samadest toimingutest, mis tuleb teha eurole ülemineku puhul riigilõivu maksmata, kuigi ei muuda praegust osakapitali lähima euro suuruseni või maksta riigilõiv, kuna põhikiri lubab osakapitali suurendada, mitte vähendada?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Riigilõivust on osakapitali ja põhikirja muutmine vabastatud vaid juhul, kui osakapitali muutmine toimub lähima võimaliku suuruseni eurodes. Käesoleval juhul toimuks osakapitali vähendamine minimaalsest vajalikust suurusest rohkem ning seetõttu tuleb tasuda riigilõiv 17,89 eurot. Seoses eurole üleminekuga on olenemata põhikirja praeguseset sõnastusest igal juhul vajalik põhikirja muuta ka sisuliselt. Täpsete sätete hulk põhikirjas, mis muutmist vajavad, oleneb põhikirja praegusest täpsest sõnastusest.