Äriõigus


Küsimus: Osakapitali vähendamine15.08.2011

Osaühing ostis osa viis aastat tagasi. Oma osa väärtus on väiksem, kui 1/10 osakapitalist. Osanikest ei ole keegi huvitatud oma osa ostmisest. Kuidas edasi tegutseda, kas vähendada osakapitali selle summa võrra ning teha muutus põhikirja vastavas osas?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud juhul on soovitav vähendada osaühingu osakapitali osaühingule kuuluva oma osa nimiväärtuse võrra ning osaühingule kuuluv oma osa osakapitali vähendamise käigus tühistada. Osakapitali vähendamisel põhikirja muutmise vajadus sõltub põhikirja praegusest redaksioonist ning sellest, kas põhikirjas sätestatud miinimum- ja maksimum kapitalimäär võimaldavad osakapitali vähendamist soovitud ulatuses.