Äriõigus


Küsimus: Juhatuse liikme tagasikutsumine15.08.2011

Osaühingul on kaks juhatuse liiget, kes on võrdselt ka osanikud. Nõukogu puudub. Kuidas oleks võimalik üks liige tagasi kutsuda, kui ta ise selleks nõusolekut ei anna (protokollile alla ei kirjuta)? Kas ainult kohtu kaudu?

Üks juhatuse liikmetest on 75-aastane, kas on ka sätestatud mingisugune vanuseline piir? Antud juhul inimene oma vanuse tõttu pole võimeline vastu võtma adekvaatseid otsuseid, mis aitaksid kaasa firma normaalsele tegevusele ja arengule. Kuidas oleks kõige parem toimida sellises olukorras?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui osaühingul on kaks osanikku, kelle vahel jaotub osalus võrdselt, kui osaühingul ei ole nõukogu ning kui põhikiri ei näe antud olukorras ette eriregulatsiooni, siis ei ole osanikevaheliste erimeelsuste korral võimalik osanike otsuseid häälte võrdse jaotumise tõttu vastu võtta. Juhatuse liikmetele ei ole sätestatud vanuse ülempiiri. Äriseadustiku § 184 lg 5 sätestab, et kui osaühingul ei ole nõukogu, võivad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, mõjuval põhjusel nõuda juhatuse liikme tagasikutsumist kohtu poolt. Seega on osanikel, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, võimalik taotleda juhatuse liikme tagasikutsumist kohtult. Vastava avalduse esitamisel kohtusse tuleb avalduse esitajal põhjendada ja tõendada avalduse aluseks oleva mõjuva põhjuse olemasolu.