Äriõigus


Küsimus: Töövõimetuspensionär ja OÜ06.09.2011

Kas inimesel, kes on 80% töövõimetuspensionär, on mingid piirangud OÜ asutamiseks/üle võtmiseks või siis keegi seda ei kontrolli ja see tähtsust ei oma?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui isik on teovõimeline, siis piiranguid ei ole. Kui isiku teovõime on piiratud, siis ei või isik teha tehinguid (näiteks OÜ asutamine, omandamine vms), millises ulatuse on tema teovõime piiratud.

Samas ei või aga olla juhatuse liikmeks isik, kelle suhtes kohus on kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb äriühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.