Äriõigus


Küsimus: Põhikirjas miinimum- ja maksimumkapitali sätestamine eurodes06.10.2011

Tere!
Seoses eurole üleminekuga peab muutma põhikirja, aga mure järgmine:
Põhikirjas on kapitali suuruse kohta, kus on reaalsed summad, ainult selline säte: osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 100000 krooni ja maksimumsuuruseks 400000 krooni.
Reaalselt on ettevõtte põhikapitali suuruseks 100000 krooni aga seda põhikirjas pole, see kajastub ainult ettevõtjaportaali ankeedis ja krediidiinfos jms. Kui nüüd hakata konverteerima, kas siis peabki põhikirjas nii miinimum- kui ka maksimumkapitali eurodeks tegema, või peab muutma põhikirja, et põhikapitali suuruseks on 100000 krooni. Kuidas käituda põhikirjaga, kus on sisse kirjutatud nii miinimum- kui ka maksimumkapital?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku § 139 lg 1 p 2 sätestab, et osaühingu põhikirjas märgitakse osakapitali suurus, mis võib olla määratud kindla suurusena või miinimum- ja maksimumkapitalina, kusjuures miinimumkapitali suurus peab olema vähemalt 1/4 maksimumkapitali suurusest. Seega võib põhikirjas olla osakapitali suurus määratud nii kindla suurusena kui ka miinum- ja maksumumkapitalina. Valdaval enamusel juhtudest määrataksegi põhikirjas osakapitali suurus miinum- ja maksimumkapitalina, et seeläbi jätta võimalus osakapitali suurust vajadusel muuta põhikirjas määratud piirides ilma põhikirja eraldi muutmise vajaduseta.

Osakapitali täpne suurus määratakse aga sellisel juhul asutamisotsusega või hiljem selle muutmisel vastavasisulise osanike otsusega. Osakapitali täpne suurus kantakse osaühingu registriosa B-kaardile ning sealt on see alati kontrollitav.

Antud juhul on soovitatav muuta põhikirja selliselt, et määrata osakapitali suurus uuesti miinimum- ja maksumumkapitalina, kuid seda tuleb nüüd teha eurodes. Osakapitali uus täpne suurus tuleks määrata vastava osanike otsusega ning seejärel tuleks vastav osakapitali täpse suuruse muutmine kajastada Äriregistri kaudu ka osaühingu B-kaardil.