Äriõigus


Küsimus: Osakapitali muutmine euroks, digiallkirjastamine juriidilise isiku esindaja poolt18.10.2011

Kui firma omanikud on 2 eraisikut ja 1 ettevõte, kas siis käib euroks ümber muutmise protsess kuidagi teisiti või samaväärselt, kui omanikeks on kõik eraisikud, ehk et, kuidas saab/peab ettevõte digiallkirjastada nii osanike otsust kui põhikirja? Kas seda peab tegema omakorda selle ettevõtte omanik või omanikud ja ongi korras?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kapitali muutmine eurodeks toimub ühtemoodi olenemata sellest, kas äriühingu omanikeks on eraisikud või juriidilised isikud. Osaühingut ja aktsiaseltsi esindavad juhatus ja juhatuse liikmed (äriseadustik § 1801 lg 1 ja § 307 lg 1). Esindusõigus kehtib kõikide tehingute tegemisel igale juhatuse liikmele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad osaühingut või aktsiaseltsi mitmekesi või ühiselt. Seega juhul, kui äriühingu üheks omanikuks on teine äriühing, allkirjastab vastava omaniku otsuse omanikuks oleva äriühingu juhatuse liige.