Äriõigus


Küsimus: Kas ettevõtte saab registreerida hoonestamata kinnistule?19.10.2011

Tere
Kas võib ettevõtte registreerida esialgu veel hoonestamata kinnistule, mis on samas ettevõtte omanduses?

Tänades

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on juriidilise isiku asukohaks tema juhatuse asukoht või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (§ 29 lg 1).

Äriseadustikus hoonestamata kinnistule äriühingu registreerimisele piiranguid ette nähtud ei ole. Eelkõige on äriregistris registreeritud aardessi puhul oluline, et aadressile saadetud post jõuaks äriühingule ka reaalselt kohale. Kui hoonestamata kinnistu puhul on äriühinguga posti teel suhtlus tagatud, siis ei tohiks siinkohal probleeme tekkida.