Äriõigus


Küsimus: Uus osanik ei kustuta eelmise juhatuse liikme andmeid registrist?26.10.2011

Tere,
Uus osanik ei kustuta eelmise juhatuse liikme andmeid registrist? Mis teha? Kuidas käituda sel juhul?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile (nõukogule, osanike üldkoosolekule). Kui juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtud kanne muutub juhatuse liikme tagasikutsumise, tagasiastumise või ametiaja lõppemise tõttu ebaõigeks, siis tuleks juhatuse liikmel sellest kohe äriregistrit teavitada ning esitada äriregistrile teade enda poolt juhatusest tagasiastumise kohta. Kui registripidajal on andmeid tehtud kande ebaõigsuse kohta või kande puudumise kohta, võib ta teha vastavaid järelepärimisi. Kande ebaõigsuse või puudumise kindlakstegemisel teatab registripidaja sellest ettevõtjale, kelle avalduse alusel tulnuks kanne teha. Kui kahe nädala jooksul teatamisest ei ole kande tegemisele või parandamisele vastu vaieldud, teeb või parandab registripidaja kande ise.