Äriõigus


Küsimus: Mis hetkest lõpevad juhatuse liikme volitused?27.10.2011

Osaühingul on juhatuse liige J, kes on kantud ka b-kaardile. Osaühingul on 100% ainuosanik V. V otsustab, et vahetab juhatuse liikme välja ning astub ise juhatuse liikmeks. V tahab ennast ainukese juhatuse liikmena (juhatajana) b-kaardile kanda ning J b-kaardilt kustutada, kuid V ei teavita sellest J-i.
Järgmisel päeval teeb J osaühingu nimel tehingu.
Kas tehing kehtib?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriühingu siseselt on juhatuse liikme tagasikutsumise otsus jõus alates hetkest, kui see tehti juhatuse liikmele teatavaks. Kolmandate isikute suhtes, kes ei pidanud äriühingu sisesest otsusest teadma, on juhatuse liikme tagasikutsumine jõus alates äriregistri kande tegemisest äriühingu B-kaardil. Seega juhul, kui juhatuse liige ei olnud tehingu tegemise ajal tema tagasikutsumisest teadlik, tegi ta tehingu õiguspäraselt. Juhul, kui juhatuse liige oli teadlik enda tagasikutsumisest, siis tegi ta tehingu oma volitusi ületades, kuid tehing on siiski jõus, kui tehingu teine pool ei teadnud, et juhatuse liige on tagasi kutsutud ja et juhatuse liikmel enam esindusõigust ei ole. Kui juhatuse liige ületas teadlikult oma volituste piire, siis hoolimata tehingu kehtivusest kolmanda isikuga, on äriühingul võimalik esitada süülise kahju tekitamise korral kahjunõue juhatuse liikme vastu.