Äriõigus


Küsimus: Milliseks ajaks tuleb osaühingu osakapitali sissemakse teha?20.06.2023

Tere!
Osaühing asutati septembris 2021 (üks osanik), põhikirjas on osakapitali suurus 2500€, mis on sisse maksmata; Milliseks ajaks see summa tuleb sisse maksta? Kas üldse tuleb maksta? Vaatan, et praegu võib olla iga osaniku osa suurus vähemalt 1 sent- kas selleks, et ei peaks 2500€ sisse maksma, tuleks teha põhikirja muudatus?

Vastus: Keijo Lindeberg, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

2021. a septembris kehtinud äriseadustik võimaldas asutajatel valida, kas asutada osaühing sissemaksega või sissemakset tasumata. Sissemaksega ühingu asutamisel tuli äriregistrisse kandmise avaldusele lisada krediidi- või makseasutuse teatis osakapitali sissemakse kohta. See tähendab, et sissemakse tuli reaalselt tasuda ning seda ka kontrolliti. Kuna Te viitate, et osa eest tasutud ei ole, võib eeldada, et ühing asutati sissemakset tegemata. Sellise variandi kasutamisel võisid asutajad ise kokku leppida kuna nad sissemaksed teostavad või jätta selline tähtaeg määramata. Nii oli võimalik, et sissemakseid terve ühingu eksisteerimise ajal tegelikult ei tasutudki. Kui Te ei ole senini sissemakseid tasutud, vastutate Te ühingu kohustuste eest enda tasumata sissemakse suurusega võrdses summas ja keelatud on enne sissemaksete tasumist teha osanikele väljamakseid (v.a nt töötasu). Osa eest tasumisega viivitamisel (kui määrasite sissemakseta tegemise tähtaja ja see on ületatud) tuleb tasuda viivist.

2023. a jõustusid äriseadustikus olulised muudatused, mh kaotati miinimumkapitali (2500 eurot) nõue ja võimalus asutada ühing sissemakseid tegemata. Kuigi käesoleval hetkel saab ühingu asutada tõepoolest ühe sendi suuruse osakapitaliga, välistab seaduse § 520.1 lg 3 Teie puhul osakapitali vähendamise võimaluse enne sissemaksete täielikku tasumist (2500 eurot).

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal

Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LINDEBERG
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal