Äriõigus


Küsimus: Osaühingu põhikirja muutmine seoses euroga24.01.2011

Tere,

Oman osaühingut ning olen lugenud, et 2011 jooksul (kuna sel aastal riigilõivuvaba) oleks soovitatav registreerida äriregistris OÜ põhikirja muudatus seoses eurole üleminekuga. Plaanin seda teha koos majandusaasta aruande kinnitamisega. Millised dokumendid ma pean selleks vormistama - kas piisab osaniku otsusest ja uuest põhikirja tekstist? Kuna osa peab olema euro täiskordne, kas see tähendab siis seda, et osakapital võib olla nt 3678 eurot? Kui kapitali konverteerimisel eurodeks jääb mul nõutavast täiskordsest summast puudu 0,4 eurot, siis kas ma võin selle ümardada, st et ma ei pea selle summa võrra kapitali suurendama?

Tänades,
Karin

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaühingu minimaalseks osakapitaliks võib olla 2 500 eurot ja osa väikseimaks nimiväärtuseks saab olla üks euro. Kui osa nimiväärtus on suurem kui üks euro, peab see olema alati ühe euro täiskordne. Seega ei saa osaühingu uueks osakapitaliks ega osa nimiväärtuseks jääda komakohtadega arv ning osakapitali suuruseks võib olla antud juhul näiteks 3678 eurot. Osakapitali arvutamisel võib olla abiks äriregistri teabesüsteemis ja Eesti Väärtpaberikeskuse veebilehel asuvad osa- ja aktsiakapitali eurokalkulaatorid. Osakapitali ümberarvestamisel eurodesse tuleb täieeurodeks ümardamisel ühtlasi vastavalt vajadusele otsustada kas osakapitali suurendamine või vähendamine, järgides tavapärast kapitali suurendamise või vähendamise reeglistikku. Vastavas osaniku/osanike otsuses tuleb viidata osade nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisele ja selle õigusliku tähenduse puudumisele.

Valides osakapitali suurendamise võimaluse, on Teil kolm võimalust: maksta vahesumma rahas sisse, suurendada osakapitali fondiemissiooni teel või teha mitterahaline sissemakse. Äriregistrile esitatavale avaldusele tuleb lisada osaniku otsus ja koosoleku protokoll või hääletamisprotokoll ning põhikirja uus tekst. Rahalise sissemakse korral peab lisaks tegema vastavas summas sissemakse ja saama selle kohta pangalt tõendi, mis tuleb koos muude dokumentidega esitada äriregistrile. Fondiemissiooni korral tuleb esitada fondiemissiooni läbiviimise aluseks olnud majandusaasta aruanne. Mitterahalise sissemaksega tasumisel tuleb lisada sissemakse väärtust ja selle üleandmist tõendavad dokumendid. Kui osa on registreeritud väärtpaberite keskregistris, siis tuleb lisada ka väärtpaberite keskregistri tõend.