Äriõigus


Küsimus: Kas juhatuse liikmetele võib maksta tasu kui nad ei ole tööle vormistatud?18.01.2012

Kas juhatuse liikmetel on õigust saada oma tegevuse eest tasu, kui nad ei ole ametlikult tööle vormistatud?
Milliseid tasusid on võimalik maksta ilma, et nende pealt riiklike makse maksta?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liikme poolt oma tegevuse eest tasu saamine sõltub juhatuse liikme ja äriühingu vahelistest kokkulepetest. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega. Osanikud või nõukogu peavad juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja äriühingu majandusliku olukorraga. Kui äriühingu majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või temaga kokkulepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks äriühingu suhtes äärmiselt ebaõiglane, võib äriühing nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist.

Teie küsimus tasude maksmise kohta ilma riiklike maksude tasumiseta on maksuõiguslik küsimus. Üldiselt kohalduvad juhatuse liikmele makstavatele tasudele kõik samad riiklikud maksud nagu ka töötajatele makstavale palgale. Maksuvabasid väljamakseid on võimalik teha üldiselt samadel alustel kui töötajatele (nt teatud kulude hüvitamine teatud ulatuses, komandeeringurahad jms).