Äriõigus


Küsimus: Osanikel eriarvamus jätkamise osas, millised on osaühingu lõpetamise võimalused?18.01.2012

Osaühingul on 2 võrdsete osadega osanikku, 50/50. Kunagi tekkisid lahkhelid seoses rahavoogude juhtimisega. Praeguseks on olukord, kus osaühingul puudub juhatus, majandusaasta aruanne on esitamata, pikka aega tasumata suur kogus makse riigile ja võlad tarnijatele. Üks osanik soovib osühingu jätkamist, et varjata topeltraamatupidamist jm kuni aegumisteni, teine soovib osaühingut lõpetada, et vormistada mitteõnnestumine ära.
Reaalset raamatupidamislikku seisu pole võimalik tuvastada, on fiktiivsed aruanded. Kuidas oleks võimalik sellisel juhul algatada osaühingu lõpetamist?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaühingu lõpetamise otsustamine on võimalik 2/3 osanike nõusolekul. Antud juhul võivad esineda ka alused osaühingu sundlõpetamiseks, millisel juhul on ka osanikul võimalik vastavasisuline avaldus esitada.