Äriõigus


Küsimus: Osanik töötab teises ettevõttes ja ostab teenust oma ettevõttelt, kas see on seaduslik?18.01.2012

Tere,

Ettevõte A osutab teenust ettevõttele B töövõtulepingu alusel (ehitus). Ettevõttes A on töötaja, kes teeb tööd. Osanik isiklikult ei tee tööd. Ettevõte A esitab arve tehtud tööde eest ettevõttele B. Samal ajal on ettevõtte A osanik ise tööl töölepinguga ettevõttes B projektijuhina. Kas see on seaduslik?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osanikul ei ole kohustust endale kuuluva osaühingu kasuks töötada ning osanik võib olla endale kuuluva osaühingu reaalse majandustegevuse raames täiesti passiivne. Samuti ei ole ühelgi äriühingul keelatud osutada teenuseid teistele äriühingutele, kus töötab teenust osutava äriühingu osanik. Kindlasti tuleb aga selliste tehingute puhul jälgida, et tehingud toimuksid tavapärastel ja mõistlikel tingimustel, eriti kui tehingud toimuvad omavahel seotud isikute vahel.