Äriõigus


Küsimus: Kuidas likvideerida osaühing, kui 40% osa omanikuga ei ole võimalik kontakti saada?25.01.2012

Tere!
Osaühingul on kaks osanikku (60% ja 40%). 60% osanik soovib osaühingu likvideerida, kuid teist osanikku ei saa enam kuskilt kätte. Kuidas OÜ likvideerida, kas piisab 60% osast, et teha seda ühe osaniku otsusega, nii et teist polegi vaja?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üldjuhul on lõpetamisotsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seega 60% hääli lõpetamise (likvideerimise) otsustamiseks ei piisa, kui teine osanik on koosolekul kohal ja hääletab 40% häältega vastu. Juhul, kui teine osanik aga hoolimata temale koosoleku kutse kättetoimetamisest kohale ei tule, siis on võimalik antud küsimus otsustada ilma tema osalemiseta ja saavutada soovitud tulemus. Ühtlasi tuleks kaaluda, kas esineb mõni alus osaühingu sundlõpetmiseks. Kui esibeb mõni alus osaühingu sundlõpetamiseks, siis võib vastava avalduse kohtule esitada nii juhatus, nõukogu, juhatuse liige kui ka osanik.