Äriõigus


Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus arestida lisaks eraisiku pangakontole ka tema FIE tegutsemise pangakonto?10.02.2012

Tere,
Kas kohtutäituril on õigus arestida peale eraisiku isikliku pangakonto ka tema FIE tegutsemise pangakonto?

Kui eraisik vastutab isikliku varaga FIE-na tegutsemise eest, kas siis on ka vastupidi, et eraisikuna võetud kohutuste täitmiseks võib täitur arestida pangakonto, millel on ettevõtlusega seotud rahad s.h ka töötjate palgarahad, kes töötavad FIE juures?

Võimaluse korral palun andke ka viited õigusaktile või kommentaarile, et saaks vajadusel vastuväite esitada.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Füüsilisest isikust ettevõtjaks võib olla iga füüsiline isik ja erinevalt piiratud vastutusega äriühingutest (nt OÜ ja AS) vastutab füüsilisest isikust ettevõtja oma kohustuste eest kogu oma varaga. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise korral on seega võimalik kõik majandustegevuse käigus isiku vastu tekkivad nõuded olenemata nende tekkimise põhjustest ja alustest suunata kogu füüsilise isiku vara vastu ja vastupidi. Varaliste õiguste määratlemisel on tegemist ühe ja sama õiguste ja kohustuste subjektiga.