Äriõigus


Küsimus: Kas ainuomaniku ja töötegijana pean iseendaga töölepingu ja/või juhatuse liikme lepingu sõlmima?21.03.2012

Asutasin firma, olen ainuomanik ja teen ise ka tööd; ühtegi töötajat ei ole.
Kas pean vormistama iseendaga töölepingu ja ka juhatuse liikme lepingu?
Aitäh

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriühingu omanikule tema poolt igapäevaselt täidetavaste ülesannete täitmise eest tasu maksmisel tuleks äriühingu omanikuga sõlmida tööleping, va juhul, kui omanik on ühtlasi juhatuse liige ja täidab vaid juhatuse liikme ülesandeid. Juhatuse liikmel on seadusest tulenevalt kohustus äriühingu juhtimist korraldada ja selle eest vastutada. Juhatuse liikmega võib sõlmida juhatuse liikme lepingu tema õiguste ja kohustuste täpsemaks reguleerimiseks ja juhatuse liikmele tema kohustuste täitmise eest tasu maksmiseks, kuid kohustuslikuna seda tegema ei pea. Kui äriühingu juhatuse liige peab täitma äriühingus täiendavaid ülesandeid, mis väljuvad juhatuse liikme kohustuste piiridest, siis oleks nende täiendavate tööülesannete täitmise reguleerimiseks ja selle eest tasu maksmiseks korrektne sõlmida nende tööülesannete osas ka eraldi tööleping. Juhatuse liikme ja/või töölepingu sõlmimise vajadus tekib praktikas siiski eelkõige juhul, kui juhatuse liikmele soovitakse maksta tasu või kui juhatuse liige peab lisaks oma juhatuse liikme positsioonist tulenevatele ülesannetele täitma täiendavaid laiemaid tööülesandeid.