Äriõigus


Küsimus: Kuidas kaasata ja vormistada osaühingusse kolmas osanik?08.05.2012

Tere! Perefirmal (OÜ KKK) on kaks 50/50 osanikku (mõlemad ka juhatuse liikmed) ja nende osa suurus on kummalgi 1278 €. Asutamislepingus on põhitegevusalaks EMTAK kood XXX, kuid hiljem on kõrvaltegevuste nimekirja laiendatud MTR tegevuslubadega. Täna oleks soov ka poeg kaasata ettevõttesse nii osanikuna, kui ka juhatuse liikmena.
1) Tema tulekuga lisanduks teine põhitegevusala, mis küll hetkel on juba kaetud MTR tegevusloaga. Aastaaruandes kajastuvad kõik lisategevused EMTAK koodide põhjal ka praegu. Kas sellest piisab, võib tuleb veel kusagil dokumentatsioonis muudatusi teha?
2) Mismoodi oleks mõistlik lahendada kolmanda osaniku kaasamine?
Kui näiteks suurendada osakapitali, siis kas tema osa peaks ka olema 1278 € (tekiks 3x33,33%) või võiks tema sissemakse olla ka väiksem?
Kui näiteks kaks praegust osanikku müüvad oma osadest talle mingi protsendi, siis kuidas see tehniliselt käib ja kas müüjale tekib hiljem saadud müügitulust mingi maksukohustus?
Millised dokumendid tuleb äriregistrile esitada ja kas mõni nendest dokumentidest peab olema notariaalselt tõestatud? Kas on mõnda head dokumentide näidiste aadressi?
Ette tänades heade soovituste eest!

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriühing peab üldiselt Äriregistrit teavitama oma tegevusalade muutumisest. Selleks aga piisab, kui äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest. Seega vahepeal enne uue majandusaastaaruande esitamist ei ole vaja tegevusalade muutumisest/täienemisest teavitada. Äriregistrit tuleb teavitada vaid oma põhitegevusalast, seega oma ajutistest või vähemolulistest tegevusaladest teavitamine ei ole vajalik. Uute osanike kaasamiseks on mitmeid võimalusi. Kõige lihtsam on olemasolevatel osanikel uuele osanikule võõrandada kahepeale 1/3 äriühingu osadest. Võib kaaluda ka osakapitali suurendamist ja uuele osanikule uue osa emiteerimist. Uue osa eest makstava hinna saavad otsustada senised osanikud, sh võib uue osa välja lasta ülekursiga. Kui praegused osanikud osa võõrandamisel tulu ei saa (võõrandavad soetamise hinnaga), siis tulumaksukohustust ei teki. Tehniliselt peaksid senised omanikud sõlmima uue omanikuga osa jagamise- ja võõrandamise lepingud, millega uus omanik osaluse ettevõttes omandab. Osakapitali suurenamise korral tuleb uuele osanikule välja lasta uus osa ning vormistada sellega seonduv osanike otsus ja teised seonduvad dokumendid. Osaühingu osa võõrandamise leping tuleb üldjuhul vormistada notariaalselt, kuid osade registreerimise korral Eesti väärtpaberite keskregistris on tehing võimalik ka lihtkirjalikult vormistada.