Äriõigus


Küsimus: Mida peab teadma või arvestama, kui mulle palgatöötajana pakutakse osalust?08.05.2012

Tere,
Firmas palgaltöötajana töötavale inimesele pakutakse osalust müüki. Müüki pakutakse ilma rahalise kohustuseta. Kuidas on see võimalik ja mis ohud või mis eesmärgid võivad olla osaluse müüki pakkuval isikul? Mida peaks kindlasti ostmisel arvestama? Tean, et enamusosa (50 %) jääb pakkujale.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaluse omandamine on üldiselt suhteliselt riskivaba, kuna osanik ei pea osalema aktiivselt äriühingu juhtimises ega vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Kindlasti tuleks aga tutvuda osaühingu põhikirjaga, sest sellest võib tuleneda osanikule erikohustusti (nt konkurentsikeeld vms) ning juhul, kui seniste osanike vahel on sõlmitud osanike leping, siis kindlasti tuleks tutvuda ka selles sätestatuga. Kindlasti tuleks hinnata osaühingu majandusseisu, et enesele teadmata ennast mitte siduda finantsraskustesse sattunud äriühinguga, mis võib eeldada osanikepoolset edasist aktiivset tegutsemist osanike tasemel otsuste vastuvõtmisel. Iga konkreetse müügipakkumise taga võib olla mitmeid tagamõtteid, millest tulenevalt ei ole antud juhul võimalik anda üldiseid soovitusi.