Äriõigus


Küsimus: Kas erandkorras on võimalik kohtult taotleda luba 17-aastaselt osaühingu asutamiseks?08.05.2012

Tere!

Mul on poeg, kes tegeleb meil talus põllumajandusega, kasvatab lambaid, harib maad ning õpib põllumajanduskoolis, et edasi pürgida Maaülikooli. Tegutsedes on talle oluline ka PRIA-st saadav lambakasvatustoetus ning kitsekasvatuse juures kitsepiimasaaduste väike-ettevõtlus. Kas erandkorras, kui pöörduda kohtu poole avaldusega, on võimalik saada 17-aastasele noormehele osaühingu asutamiseks luba? Ta saab 18 alles aasta pärast. Olen kuulnud, et abielludes antakse ka teinekord 17-aastastele kohtu poolt eraldi luba abielu sõlmimiseks. Kas OÜ asutamise juhul on ka see nii? Kui see on seadusega lubatud, siis kas ka ID kaardiga allkirjastades on võimalik avaldus kohtule esitada? Milliselt veebilehelt ma leian näidise või blanketi avalduse jaoks ja millisele kohtule peaksin esitama kui elan Lõuna-Eestis? Kas lapsevanemad peavad ka oma nõusoleku andma? Kas osakute osakaal on ka tähtis, et näiteks pojale endale 90% ja emale või isale 10%?
Suur tänu Teile, et olete nõus vastama küsimusele! Lugupidamisega, poja ema

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kohus võib vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõimet laiendada, kui see on alaealise huvides ja alaealise arengutase seda võimaldab. Sel juhul otsustab kohus, milliseid tehinguid võib alaealine teha iseseisvalt. Alaealise piiratud teovõimet võib laiendada tema seadusliku esindaja nõusolekul. Kui nõusoleku andmisest keeldumine on ilmselt vastuolus alaealise huvidega, võib kohus alaealise teovõimet laiendada seadusliku esindaja nõusolekuta. Avaldus alaealise piiratud teovõime laiendamiseks tuleb esitada elukohajärgsesse kohtumajja. Lõuna-Eesti kuulub Tartu Maakohtu tööpiirkoda, kus asuvad Tartu kohtumaja, Jõgeva kohtumaja, Viljandi kohtumaja, Valga kohtumaja, Võru kohtumaja ja Põlva kohtumaja. Täpsemat infot kohtusse pöördumise kohta leiab aadressilt http://www.kohus.ee/56323