Äriõigus


Küsimus: Kas osanikul on õigus juhatuselt majandustegevuse kohta infot saada?18.05.2012

Kas osanikul on õigus äriühingu majandustegevuse kohta infot saada ja kui juhatus keeldub info väljastamisest, kuidas peaks käituma?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustik sätestab, et osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju osaühingu huvidele (nt kui osanik on ühtlasi seotud konkurendiga vms). Osanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks osanike koosolek, või esitada kahe nädala jooksul, alates juhatuse keeldumise saamisest, või nelja nädala jooksul, alates taotluse esitamisest, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama. Seega on osanikul võimalik nõuda juhatuselt teabe andmist või dokumentidega tutvumise nõudmist ka kohtu kaudu.