Äriõigus


Küsimus: Kas osanike kokkulepe osa võõrandamise korra kohta tuleb sõlmida notari juures?06.06.2012

Oleme osaühingus viiekesi võrdse osalusega osanikud ja ka töötajad. Osaühingul on tüüppõhikiri. Nüüd soovime omavahel täpsemalt kokku leppida, kuidas toimuks tulevikus osa võõrandamine, juhul kui keegi meist sooviks osaühingust lahkuda, kuidas tuleks käituda osaniku surma korral jms. Kas see kokkulepe tuleks teha notari juures või omab juriidilist jõudu ka meie kõigi poolt allkirjastatud kokkulepe?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui seaduse kohaselt tuleb leping sõlmida teatud vormis, peab ka eelleping olema sõlmitud samas vormis (VÕS § 33 lg 2). Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud (ÄS § 149 lg 4). Seega tuleks kõik kokkulepped, mis sisaldavad ühtlasi kohustust osa kellegile võõrandada, sõlmida üldjuhul notariaalselt. Samas on aga ei pea osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing olema notariaalselt tõestatud, kui osa on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Seega on võimalik osa registreerida Eesti väärtpaberite keskregistris ning seejärel saab osa võõrandamistehinguid teha lihtkirjalikus vormis. Üldpõhimõtteid osa võõrandamise ja pärimise kohta on ühtlasi võimalik sätestada ka osaühingu põhikirja.