Äriõigus


Küsimus: Kes peaks allkirjastama juhatuse liikmega sõlmitava lepingu, kui juhatuse liikmed on ühtlasi ka osanikud?25.06.2012

Kui osaühingul on 4 võrdset osanikku, kellest 3 kuuluvad ka osaühingu juhatusse, siis kes peaks allkirjastama juhatuse liikme lepingu lisaks osanike koosolekuga valitud juhatuse liikmele endale. Kas selleks teiseks pooleks on see osanik, kes juhatuses ei ole? Või on selleks teine juhatuse liige?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega. Seega peaksid osanikud võtma vastu otsuse juhatuse liikmetega sõlmitavate lepingute oluliste tingimuste kohta. Selleks võivad osanikud näiteks kinnitada konkreetse lepingu sõnastuse, mis juhatuse liikmetega tuleks sõlmida. Ühtlasi peaksid osanikud volitama endi seast kellegi vastavaid lepinguid osanike nimel juhatuse liikmetega allkirjastama. Juhatuse liikme lepingu poolteks on antud juhul ühelt poolt osanikud ja teiselt poolt iga konkreetne juhatuse liige.