Äriõigus


Küsimus: Kas mul on veel tagantjärgi õigus aktsiatele, kui pole võlatähe aktsiateks vahetamise kohta teadet saanud?25.07.2012

Tere!

1992.a.omastasin ühe aktsiaseltsi võlatähe, on möödunud 20 aastat, nüüd sain teada, et võlatähed on ümber registreeritud 1998.aastal aktsiateks nendel, kes endast märku andsid ja soovi avaldasid. Minu võlatäht on maha kantud ja raha kantud ettevõtte ärituludesse. Eelnimetatud perioodil ei ole ma ühtegi teadet saanud. Kas selline käitumine äriettevõtte poolt on õiguspärane?

Lugupidamisega

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud küsimusele vastamine eeldab täpsemat informatsiooni konkreetse võlatähe ja kogu eelnevalt toimunu kohta. Samas aga ei ole väga suure tõenäosusega enam võimalik midagi antud situatsioonis ette võtta seoses nõude aegumisega. Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ja seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Seega on vaidlusalune nõue väga suure tõenäosusega aegunud ja seda ei ole enam võimalik maksma panna. Ammendava vastuse saamiseks on vajalik kogu situatsioonile teha põhjalikum õiguslik analüüs.