Äriõigus


Küsimus: Kuidas juhatuse liikme staatusest lahti saada ja kas see vabastaks mind maksuvõla sissenõudmisest?21.08.2012

Tere!
Olen osaühingu juhatuse liige. Kuna teine liige elab välismaal, on tegutsemine raskendatud, samas on tekkinud maksuvõlad, kuna enamus kohustustest v.a. Maksu-ja Tolliamet, olin mina kui juhatuse liige käendaja ja need on läbi kohtumenetluse pööratud täitmisele minule. Seega tegelen igakuiselt võlgnevuste likvideerimisega. Osaühingul majandustegevust pole juba 1 aasta s.t. pole võimalikki tegutseda, sest arve on Maksuameti poolt arestitud. Kas ja kuidas on mul võimalik juhatuse liikmest välja astuda, milliseid toiminguid ma pean tegema ja kas see toiming hoiab ära minult maksuvõla sissenõudmise tsiviilhagi korras. Pankrotimenetluse jaoks mul raha pole.
Aitäh ja parimat soovides!

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda ka ise sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikme ülesannetest tagasiastumine ei muuda Teie seniseid õigusi ja kohustusi, kuid välistab edaspidise juhatuse liikme positsioonist tuleneva vastutuse.