Äriõigus


Küsimus: Miks peab osa ostmisel osalema ostja abikaasa?22.08.2012

Miks peab juhul, kui üks osanik ostab ära teise osaniku osa, osalema tehingu juures notaris ka ostja abikaasa?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui abikaasad valitsevad ühisvara ühiselt, võivad nad sellega tehinguid teha ja varaga seotud õigusvaidlusi pidada ainult ühiselt või teise abikaasa nõusolekul. Kui üks abikaasa käsutab abikaasade ühisvara hulka kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise abikaasa nõusolekut. Abikaasa võib teise abikaasa nõusolekuta teha ühisvaraga tehinguid enda ja perekonna igapäevaste vajaduste rahuldamiseks. Seega üldiselt eeldatakse, et abikaasal on teise abikaasa nõusolek olemas ja kui tegemist on igapäevaste toimingutega, siis vastavat nõusolekut vaja ei ole. Abikaasa nõusolekuta ühisvara hulka kuuluvate esemetega tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui abikaasa, kelle nõusolekuta või osaluseta tehing tehti, selle hiljem heaks kiidab. Osa omandamise korral on üldine praktika selline, et sellisesse tehingusse abikaasat ei kaasata, kuid samas võib seda alati ka teha. Kui osa omandatakse näiteks ühisvara arvel, siis võib abikaasa nõusolek olla ka vajalik, kuigi osa omandamisest omandajatele täiendavaid kohustusi ei teki. Abikaasa tehingusse kaasamise vajadust on võimalik erinevate tehingute puhul erinevalt tõlgendada, mistõttu on hoolimata abikaasa nõusoleku üldisest eeldamisest riskide maandamiseks kindlam igapäevasest tegevusest väljuvatesse suurematesse tehingutesse kaasata ka abikaasa.