Äriõigus


Küsimus: Mis aja jooksul peale sundlõpetamise teate avaldamist ametlikes teadaannetes ja sundlõpetamist saab veel nõudeid esitada?17.09.2012

MTÜ kohta avaldati ametlikes teadaannetes 06.09.2011 sundlõpetamisteade Äriseadustiku § 60 lg 2 alusel. Registrist kustutamine toimus 12.06.2012 MTÜ seaduse § 36.1 lg3 alusel. Nüüd 4. septembril 2012 esitas nõude enamusele juhatuse liikmetele tundmatu projektijuht, kelle ees olevat MTÜ-l kohustusi. Kas ta ei oleks pidanud esitama nõuet varem ja mismoodi peaks nüüd juhatuse liikmed käituma?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui MTÜ on registrist kustutatud, siis juriidiliselt nimetatud MTÜ-d enam ei eksisteeri ja nimetatud MTÜ vastu nõudeid enam esitada ei saa. Enne MTÜ kustutamist registripidaja poolt avaldatud teates teavitati ka kõiki võlausaldajaid sellest, et nad peaksid hiljemalt 6 kuu jooksul teavitama oma nõuetest MTÜ vastu ja soovi korral taotlema MTÜ likvideerimismenetluse algatamist. Mittetulundusühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast mittetulundusühingu registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete kohaselt. Seega üldjuhul võlausaldaja enam oma nõuet esitada ei saa ning MTÜ juhatus võib võlausaldajale saata ka samasisulise vastuse.