Äriõigus


Küsimus: Kas füüsilise isiku nime kasutus ilma loata isikuga mitteseotud firma ärinimena on tõesti vastav headele kommetele?18.09.2012

Üks firma on võtnud endale sama nime nagu minu kui füüsilise isiku nimi (sama nimekuju, kokku kirjutatud ees- ja perenimi) ja avanud ka samanimelise poe. Antud firma avastasin seetõttu, et minu poole pöördutakse aeg-ajalt imelike küsimustega - küsijad eeldavad automaatselt füüsilise ja ärinime seostatust. Mul puudub aga vähimgi seos omanike ja tegevusalaga.
Probleem on selles, et mul on haruldane nimi (ainuke Eestis); olen ka avalikkuses tuntud. Töötan perefirmas, mille juriidiline nimi ei ole seostatud eranimega.
Pöördusin küsimusega äri- ja eranime kokkulangevuse osas Äriregistri poole ja mulle anti selline vastus. Äriseadustiku Registripidaja kontrollib ärinime sobivust vastavalt äriseadustiku §-des 11, 12 sätestatule. Kui soovite oma nime kaitsta, on see võimalik hagilises korras vastavalt äriseadustiku §-le 15.
Lugesin äriseadustiku antud punktid läbi ja tekkis põhimõtteline küsimus. Kas füüsilise isiku nime kasutus ilma loata isikuga mitteseotud firma ärinimena on tõesti vastav headele kommetele?
Toon näite: kui ma täna soovin registreerida firma Viljasavisaar OÜ ja avada ka kosmeetikapoe nimega Viljasavisaar (ehkki ei tunne antud isikut ja eeldades, et nimi ei ole patenteeritud), siis võin seda vabalt teha? Ja minu käitumine on ka defineeritav kui headele kommetele vastav käitumine?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku § 11 lg 3 sätestab, et juhul, kui äriregistrisse on ärinimena või selle osana kantud sama füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, mille registrisse kandmist taotletakse, peab kande taotleja oma ärinime täiendite lisamise või ärajätmisega selgelt eristatavaks muutma. Seega on nimetatud sättest tuletatav, et füüsilise isiku nime võib äriregistrisse üldjuhul ärinimena kanda, kui seda eelnevalt sinna juba kantud ei ole.

Samas ei või selline tegevus kindlasti minna vastuollu heade kommetega (ÄS § 12 lg 2 ja VÕS § ). Heade kommete vastuolu hindamine on paraku aga suures osas subjektiivse hinnangu küsimus, mistõttu peaks antud juhul teadma täpselt vaidlusalust nime ja selle registreerinud ettevõtte tegevust. Kindlasti omab vastava hinnangu andmisel tähtsust, kas vaidlusalune nimi on üldlevinud, tuntud, seostatav vastava ettevõtte tegevusega jms.

Kui nimetatud ettevõtte tegevus võib olla õigusvastane, siis on võimalik pöörduda kohtusse ning nõuda vastava õigusvastase tegevuse lõpetamist, sh nime kasutamise lõpetamist.